Merenje, provera brzine Interneta (Internet Speed Test)

Ovde možete jednostavno izmeriti brzinu Interneta pritiskom na dugme (Pokreni Test) Ovaj merač brzine ne zahteva flash player, a kompatibilan je sa svim uređajima. Možete merti brzinu i na mobilnim telefonima, tablet uređajima, tv-u, naravno i na laptop i desktop računarima. Ukoliko vaša brzina nije zadovoljavajuća, pročitajte Kako ubrzati Internet konekciju?

Rezultati merenja brzine Interneta

Nakon završetka testa obićete dve brednosti: Brzina skidanja podataka (u kBps) i brzinu slanja podataka, takođe u kBps. Da biste došli do zaključka kolika Vam je brzina skidanja nekog filma ili muzike potrebnoje da vrednosti podelite sa brojem 8. Ako je vaša izmerena brzina 800kbps, nakon preračuna dobićete 8000kbps/8 = 1000kBps. Ako ste pažljivo čitali primetićete da je u poslednjem rezultatu veliko slovo B i dobijeni rezultat je kilo (1000) bajta po seknudi. Malo slovo b bi bilo kolo bita po sekundi. Dobijena vrednost je vaša tačna brzina porediva vrednostima kojima svakodnevno baratamo. 1 film (cd) = 700MB ~ 720000kB (kilo bajta). Vreme skidanja ovoga filma bi bilo 720000kB/1000kBps = 720s što je 12 minuta. Ako vrednost vaše brzine želite da predstavite u Mbps (mega bitima po sekundi) onda ćete vašu vrednost podeliti sa brojem 1024

Legenda

Brzina

Brzina prenosa podataka se izračunava u količini podataka prenetih u sekundi.