Kako ubrzati Internet konekciju?

Uzroci loše brizne interneta mogu biti različiti. Radi lakšeg detektovanja podelićemo ih u dve kategorije:
  1. Hardver (eng. hardware) - tu spadaju svi fizički uređaji i
  2. softver (eng. software) tu spadaju svi programi skripte aplikacije itd..

Hardver

Da bismo optimizovali brzinu moramo se uveriti da naš hardver radi svršeno. Krenimo redom:

Internet konekcija

Pod konekcijom podrazumevamo vod koji dovodi Internet do Vašeg modema.

ADSL

Od provajdera do uređaja. Ako se radi o ADSL-u proverite telefonsku paricu da i pokušajte da eleminišete što više spojeva. Proverite da li Vam je spliter dobro konektovan. Ako u toku razgovora na Vašem telefonu imate šumove, to je jasan znak da vaša instalacija ima problema. Pozajmite spliter i proverite instalaciju.

Kablovski

Ako se radi u kablovskom proverite kablove koji dolaze do modema.

Wireless

Ukoliko imate bežični internet. Onda provera kreće od antene. Proverite da li antena ima optičku vidljivost. Potrudite se da kabal od antene do AP-a (access point) bude što kraći bez ikakvih spojeva. Ukoliko imate mogućnost koristite isključivo fabrički pravljen kabal. Koaksijalni kabal koji nosi najviše gubitaka u signalu. Loši konektori itekako mogu da smanje jačinu signala. Primer: fabrički kablovi gube 0.5db (decibel) po metru i isto toliko odlazi na konektore. 20m kabla nosi gubitak od 11db 10db na kabal i 1db na dva konktora. U tom slučaju ako imate antenu od 15db (Yagi antene) isti kvalitet signala biste imali ako biste izbacili ap vani sa malom antenicom od 4-5db.
Napomena: Dužinu koakcijalnih ili tlefonskih kablova skratite na račun LAN (mrežnog) kabla.

Modem - računar

Ovde postoje dva načina vezivanja. Žično i bežično. Ukoliko se radi o žičnom proverite da li kabal nema prekid. Bez obzira da li se raid i žičnom i bežičnom proverićete na isti način. Start > Run > upišite CMD. U terminalu ukucajte "ping 192.168.1.1" Srednja vrednost pinga (odziva) Vašeg modema mora biti manja od 10ms. Ako je odziv veći od 10ms onda je jasan znak da konekcija modem računar nije najbolja. Metodom eliminacije i detektujte ša nije uredu. Razlozi mogu biti različiti nabrojaćemo najčešće:

Softver

Ukoliko ste se uverili da vaš hardver radi zadovoljavajuće, Vaš internet i dalje radi loše onda su razlozi lošeg rada sigurno softverski. Softverski razlozi mogu biti: Ako je vaš ping u prethodnom odeljku bio dobar drajveri vašeg uređaja sigurno rade dobro. Uradite test sa različitih uređaja ako imate mogućnost. Prethodno se uverite da u toku testa ni jedan drugi uređaj ne koristi internet konekciju. Raskačite sve uređaje ostavite samo onaj koji radi test. Ako su rezultati Vašeg testa isti na svim uređajima, onda razlog loše brzine sigurno nije softver. Potražite razloge u hardveru. Ako se vrednosti rezultata testa mnogo razlikuju, onaj uređaj koji daje nižu vrednost ima softverskih problema.
Napomena: Ponovite test više puta da biste eliminisali mogući problem do provajdera.

Virus

Isključite sve aplikacije koje koriste internet: Skype, Firefox, Crhorme, download managere, torrnet itd ... Proveite da nije u toku update sistema ili nekog programa. Otvorite task manager na Vašem računaru (CTRL+Shift+Esc). Pronađite networking. Aktivnost Vaše mreže mora biti 0 i povremeno može doći do niskih aktivnosti (manjih od 0.5%). Ako se u toku vremena povremeno ili konstantno pojavljuju aktivnosti veće od 1%, vrlo je moguće da imate virus na računaru.
Napomena: Torrent klijent nije preporučivo držati uvek upaljen jer kada završite sa preuzimanjem on i dalje šalje podatke drugim korinicima. Ovo može doneti probleme posebno ADSL korisnicima. ADSL radi u jendom smeru: U toku preuzimanja nema slanja i obratno. Naravno Vi ovo ne primećujete. Probajte otvoriti neku stranicu dok šaljete neke podatke. Videćete da je vreme otvaranja mnogo veće.